Organizacje pozarządowe

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 22.2019 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 25 marca 2019r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rząśnik w 2019r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Rząśnik

Zarządzenie Nr 22.2019 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 25 marca 2019r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rząśnik w 2019r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Rząśnik Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U....

Wójt Gminy Rząśnik przedstawia do konsultacji społecznych projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Rząśnik z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku

Wójt Gminy Rząśnik przedstawia do konsultacji społecznych projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Rząśnik z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku 1. Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt „Program współpracy...

Zarządzenie Nr 224.2018 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 29 maja 2018r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rząśnik w 2018r. w zakresie w zakresie aktywizacji ludzi starszych w środowisku lokalnym Gminy Rząśnik

Zarządzenie Nr 224.2018 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 29 maja 2018r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rząśnik w 2018r. w zakresie w zakresie aktywizacji ludzi starszych w środowisku lokalnym Gminy Rząśnik Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj....

Organizacje pozarządowe

LINK >>>Organizacje pozarządowe<<< http://rzasnik.pl/cms/2947/organizacje_pozarzadowe