Organizacje pozarządowe

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie ... w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rząśnik w 2020r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Rząśnik

Zarządzenie Nr 7.2020 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 03 lutego 2020r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rząśnik w 2020r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Rząśnik Na podstawie art; 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019r...

OGŁOSZENIE NABORU NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

OGŁOSZENIE NABORU NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ 1.Ogłasza się nabór do komisji konkursowej w celu dokonania oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Rząśnik. 2.Komisja konkursowa powoływana...

Zarządzenie Nr 1.2020 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 02.01.2020r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rząśnik w 2020 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Rząśnik

Zarządzenie Nr 1.2020 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 02.01.2020r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rząśnik w 2020 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Rząśnik Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506...

Zarządzenie Nr 22.2019 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 25 marca 2019r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rząśnik w 2019r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Rząśnik

Zarządzenie Nr 22.2019 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 25 marca 2019r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rząśnik w 2019r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy R

Wójt Gminy Rząśnik przedstawia do konsultacji społecznych projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Rząśnik z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku

Wójt Gminy Rząśnik przedstawia do konsultacji społecznych projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Rząśnik z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku 1. Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt „Program współpracy...