Aktualności

Informacja o sesji

Sesja Rady Gminy

                                                                                                                      Rząśnik dnia 20.11.2012r.

 

                                                        INFORMACJA

 

W dniu 20 listopada 2012r obradowała Rada Gminy na XV sesji.

Obrady otworzyła przewodniczący Rady Gminy Krzysztf Soliwoda, który zapoznał radnych z porządkiem obrad.

Wójt Gminy Paweł Kołodziejski złożył sprawozdanie z działalności między sesjami.

Rada podjęła kilka ważnych uchwał wymienionych niżej:

1.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień w tym podatku,

2.w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Rząśnik,

3.w sprawie obniżenia ceny 1dt żyta przyjmowanej, jako postawę do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Rząśnik,

4.zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej

 Gminy Rząśnik na lata 2012 - 2016,

5.w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy   Rząśnik.
6.w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za

  gospodarowanie odpadami komunalnymi.
7.w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w

  zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

  i zagospodarowania tych odpadów.
8.w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy

  Rząśnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi

  działalność pożytku publicznego na 2013r.

 

Niżej kilka fotek z obrad

Zdjęcia

Sesja Rady Gminy
Sesja Rady Gminy
Sesja Rady Gminy
Sesja Rady Gminy
Sesja Rady Gminy
Sesja Rady Gminy
Sesja Rady Gminy
Sesja Rady Gminy
Sesja Rady Gminy
Sesja Rady Gminy
Sesja Rady Gminy
Sesja Rady Gminy
Sesja Rady Gminy

Wiadomość powiązana z

Organ

Jednostki budżetowe

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 20.11.2012r.
Dokument wytworzony przez: Zakład Gospodarki Komunalnej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jan Śliwiński
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 listopada 2012 16:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jan Śliwiński
Ilość wyświetleń: 2341
20 listopada 2012 17:38 (Jan Śliwiński) - Zmiana kolejności zdjęć.
20 listopada 2012 17:38 (Jan Śliwiński) - Zmiana kolejności zdjęć.
20 listopada 2012 17:38 (Jan Śliwiński) - Zmiana kolejności zdjęć.