Aktualności

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Rząśnik

Rząśnik, dnia 11 grudnia 2017r.

 

 Przewodniczący Rady Gminy Rząśnik uprzejmie zaprasza na Sesję Rady Gminy Rząśnik. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U  z 2017r. poz.1875) zwołuję XLVII sesję Rady Gminy Rząśnik na dzień 15 grudnia 2017r. o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rząśnik z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie ich prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z  obrad  XLVI  sesji Rady Gminy.                                                                                       
4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami tj. od 30 listopada 2017r. do 15 grudnia 2017 roku.
5. Zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Rząśnik na lata 2018 -2020.
8. Podjęcie uchwał:
 a) zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Rząśnik na lata 2017–2023.
 b) w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy  Rząśnik na  rok 2017.
9. Zapytania i wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.

                                            

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 grudnia 2017 08:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Koczkodon
Ilość wyświetleń: 129
12 grudnia 2017 08:35 Adam Koczkodon - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)