Aktualności

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Rząśnik

 

Przewodniczący Rady Gminy zaprasza na sesję Rady Gminy

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2018r. poz. 994 ze.zm.) zwołuję V sesję Rady Gminy Rząśnik na dzień 31 grudnia 2018r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rząśnik  z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z obrad IV sesji Rady Gminy.

4. Zapytania i interpelacje radnych.

5. Podjęcie uchwał:

a) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Rząśnik na lata 2018– 2023,

b) w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Rząśnik  na rok 2018.

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2019 rok.

7. Zapytania i wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad.

 

 

                                                                                                                      Przewodniczący Rady Gminy w Rząśniku

                                                                                                                                     Grzegorz Gołębiewski

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 grudnia 2018 10:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Karolina Jasińska Kasjaniuk
Ilość wyświetleń: 129
21 grudnia 2018 10:13 Karolina Jasińska Kasjaniuk - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 grudnia 2018 10:12 Karolina Jasińska Kasjaniuk - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)