Aktualności

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Rząśnik

Przewodniczący Rady Gminy zaprasza na Sesję Rady Gminy

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2018r. poz. 994 ze.zm.) zwołuję VI sesję Rady Gminy Rząśnik na dzień 28 stycznia 2019r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rząśnik z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z obrad V sesji Rady Gminy.

4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami tj. od 18 grudnia 2018r. do 28 stycznia 2019 roku.

5. Zapytania i interpelacje radnych.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie nadania statutów jednostek pomocniczych Gminy Rząśnik.

9. Podjęcie uchwał:

a) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnik na lata 2019– 2024,

b) w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Rząśnik  na rok 2019.

10. Zapytania i wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad.

                                                                                                                                          Przewodniczący

                                                                                                                                      Rady Gminy w Rząśniku

                                                                                                                                       Grzegorz Gołębiewski

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 stycznia 2019 08:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Karolina Jasińska Kasjaniuk
Ilość wyświetleń: 182
22 stycznia 2019 08:19 Karolina Jasińska Kasjaniuk - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 stycznia 2019 08:19 Karolina Jasińska Kasjaniuk - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 stycznia 2019 08:18 Karolina Jasińska Kasjaniuk - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)