Zarządzenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 243.2018 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowania w przedmiocie: „Utwardzenie pobocza drogi powiatowej Nr 2648W na odcinku 5 km od miejscowości Stary Lubiel do miejscowości Bielino - etap I”.

Zarządzenie Nr 243.2018 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowania w przedmiocie: „Utwardzenie pobocza drogi powiatowej Nr 2648W na odcinku 5 km od miejscowości Stary Lubiel do miejscowości Bielino - etap I”. Na podstawie art. 19, art. 20 i art....

Zarządzenie Nr 242.2018 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 09 sierpnia 2018 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rząśnik za pierwsze półrocze 2018 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rząśniku za pierwsze półrocze 2018 roku

Zarządzenie Nr 242.2018 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 09 sierpnia 2018 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rząśnik za pierwsze półrocze 2018 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rząśniku za pierwsze półrocze 2018 roku Na podstawie...

Zarządzenie Nr 241.2018 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 09 sierpnia 2018roku w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rząśnik za pierwsze półrocze 2018 roku

Zarządzenie Nr 241.2018 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 09 sierpnia 2018roku w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rząśnik za pierwsze półrocze 2018 roku Na podstawie art.266 ust 1 pkt. 2 ustawy...

Zarządzenie Nr 240.2018 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 08 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XLVIII.231.2017 Rady Gminy Rząśnik z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Rząśnik na rok 2018

Zarządzenie Nr 240.2018 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 08 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XLVIII.231.2017 Rady Gminy Rząśnik z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Rząśnik na rok 2018 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym...

Zarządzenie nr 239.2018 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 03 sierpnia 2018r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bielinie

Zarządzenie nr 239.2018 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 03 sierpnia 2018r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bielinie Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.), art. 98 i 99 §...

Zarządzenie Nr 238.2018 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 03 sierpnia 2018r. w sprawie powierzenia okresowego pełnienia obowiązków w zastępstwie nieobecnego dyrektora szkoły

Zarządzenie Nr 238.2018 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 03 sierpnia 2018r. w sprawie powierzenia okresowego pełnienia obowiązków w zastępstwie nieobecnego dyrektora szkoły Na podstawie art. 68 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018r. poz. 996 ze zm.) zarządzam, co następuje: §1. W związku...

Zarządzenie Nr 237.2018 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 01 sierpnia 2018r. w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Urzędu Gminy Rząśnik i pracowników jednostek organizacyjnych z powodu upałów

Zarządzenie Nr 237.2018 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 01 sierpnia 2018r. w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Urzędu Gminy Rząśnik i pracowników jednostek organizacyjnych z powodu upałów Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r., poz. 994), art....

Zarządzenie Nr 236.2018 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 31.07.2018r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowania w przedmiocie: Dostawa sprzętu komputerowego oraz innych urządzeń biurowych w ramach projektu pn. „Szkoły - kierunek na przyszłość” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na latach 2014-2020.

Zarządzenie Nr 236.2018 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 31.07.2018r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowania w przedmiocie: Dostawa sprzętu komputerowego oraz innych urządzeń biurowych w ramach projektu pn. „Szkoły - kierunek na przyszłość” dofinansowanego ze środków Europejskiego...

Zarządzenie nr 235.2018 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 30 lipca 2018r. w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Urzędu Gminy Rząśnik i pracowników jednostek organizacyjnych z powodu upałów

Zarządzenie nr 235.2018 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 30 lipca 2018r. w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Urzędu Gminy Rząśnik i pracowników jednostek organizacyjnych z powodu upałów Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r., poz. 994), art. 207...

Zarządzenie Nr 234.2018 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 30 lipca 2018r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Rząśnik

Zarządzenie Nr 234.2018 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 30 lipca 2018r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Rząśnik Na podstawie art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2018r. poz....