Zarządzenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 2.2018 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Zarządzenie Nr 2.2018 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji Na podstawie rozdz. 3 ustawy z dnia 29 września 1994roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 395) oraz instrukcji służbowej Gminy Rząśnik zarządzam przeprowadzenie inwentaryzacji składników majątkowych...

Zarządzenie Nr 1.2018 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowania w przedmiocie: Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla dzieci w wieku szkolnym objętych wsparciem Gminy Rząśnik.

Zarządzenie Nr 1.2018 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowania w przedmiocie: Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla dzieci w wieku szkolnym objętych wsparciem Gminy Rząśnik. Na podstawie art. 19, art. 20 i art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004...

Zarządzenie Nr 268.2018 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XLVIII.231.2017 Rady Gminy Rząśnik z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Rząśnik na rok 2018

Zarządzenie Nr 268.2018 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XLVIII.231.2017 Rady Gminy Rząśnik z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Rząśnik na rok 2018 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym...

Zarządzenie Nr 267.2018 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji w sprawach wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”

Zarządzenie Nr 267.2018 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji w sprawach wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca...

Zarządzenie Nr 266.2018 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 19 listopada 2018r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji w sprawach wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Zarządzenie Nr 266.2018 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 19 listopada 2018r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji w sprawach wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz art....

Zarządzenie Nr 265.2018 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Zarządzenie Nr 265.2018 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 j.t.) oraz art. 12 ust. 2, w związku z art. 12 ust. 1 ustawy...

Zarządzenie Nr 264.2018 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji z zakresu świadczeń rodzinnych

Zarządzenie Nr 264.2018 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji z zakresu świadczeń rodzinnych Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 j.t.) oraz art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach...

Zarządzenie Nr 263.2018 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji z zakresu świadczenia wychowawczego

Zarządzenie Nr 263.2018 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji z zakresu świadczenia wychowawczego Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 j.t.), w związku z art. 10 ust. 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 11 lutego 2016...

Zarządzenie Nr 262.2018 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowania w przedmiocie: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Rząśnik w 2019 roku.

Zarządzenie Nr 262.2018 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowania w przedmiocie: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Rząśnik w 2019 roku. Na podstawie art. 19, art. 20 i art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień...