Statut

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr XXIV/144/2012 Rady Gminy Rząśnik z dnia 26 października 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Rząśnik

Uchwała Nr XXIV/144/2012 Rady Gminy Rząśnik z dnia 26 października 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Rząśnik Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy w Rząśniku uchwala, co następuje: §1. W...

Statut Gminy Rząśnik

STATUT GMINY RZĄŚNIK Rozdział Wróć]