Uchwały Rady

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr LIV.271.2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Rząśnik na rok 2018

Uchwała Nr LIV.271.2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Rząśnik na rok 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz.994 ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust.2...

Uchwała Nr LIV.270.2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 20 sierpnia 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnik na lata 2018 - 2023

Uchwała Nr LIV.270.2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 20 sierpnia 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnik na lata 2018 - 2023 Na podstawie art. 226, art.227, art. 228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2017 r., poz.2077)...

Uchwała Nr LIV.269.2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży dla terenu Gminy Rząśnik

Uchwała Nr LIV.269.2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży dla terenu Gminy Rząśnik Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r....

Uchwala Nr LIV.268.2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Rząśnik miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Uchwala Nr LIV.268.2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Rząśnik miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 12 ust. 3 ustawy z dnia...

Uchwala Nr LIV.267.2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Rząśnik

Uchwala Nr LIV.267.2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Rząśnik Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 12 ust. 1 ustawy...

Uchwała Nr LIV.266.2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 20 sierpnia 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczących Komisji Rady Gminy

Uchwała Nr LIV.266.2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 20 sierpnia 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczących Komisji Rady Gminy Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 994 ze zm.) oraz § 62 ust. 2 Statutu Gminy Rząśnik, Rada Gminy uchwala, co następuje: ...

Uchwała Nr LIV.265.2018 Rady Gminy w Rząśniku z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Uchwała Nr LIV.265.2018 Rady Gminy w Rząśniku z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit „a” oraz art.44 pkt. 5 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 2018, poz.994 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje: §1. Wyraża się...

Uchwała Nr LIV.264.2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rząśnik oraz aktualności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowiązującego na obszarze gminy Rząśnik

Uchwała Nr LIV.264.2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rząśnik oraz aktualności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowiązującego na obszarze gminy Rząśnik Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia...

Uchwała Nr LIII.263.2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok

Uchwała Nr LIII.263.2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 994 ze zm.) oraz art. 271 ust.1 ustawy z...

Uchwała Nr LIII.262.2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok

Uchwała Nr LIII.262.2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018, poz.994 ze zm.) oraz art. 270 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U....