Uchwały Rady

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr V.24.2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2019 rok

Uchwała Nr V.24.2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2019 rok Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz.994 ze zm. ) oraz § 24 załącznika nr 1 do Uchwały Nr IV/23/2002 Rady Gminy Rząśnik z dnia 30 grudnia...

Uchwała Nr V.23.2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Rząśnik na rok 2018

Uchwała Nr V.23.2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Rząśnik na rok 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz.994 ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust.2...

Uchwała Nr V.22.2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 31 grudnia 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnik na lata 2018 - 2023

Uchwała Nr V.22.2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 31 grudnia 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnik na lata 2018 - 2023 Na podstawie art. 226, art.227, art. 228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2017 r., poz.2077)...

Uchwała Nr IV.21.2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Rząśnik na rok 2019

Uchwała Nr IV.21.2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Rząśnik na rok 2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz.994) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.222, art....

Uchwała Nr IV.20.2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnik na lata 2019 - 2024

Uchwała Nr IV.20.2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnik na lata 2019 - 2024 Na podstawie art. 226, art.227, art. 228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2017 r., poz.2077 z późn.zm.)...

Uchwała Nr IV.19.2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Rząśnik na rok 2018

Uchwała Nr IV.19.2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Rząśnik na rok 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz.994 ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust.2...

Uchwała Nr IV.18.2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 18 grudnia 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnik na lata 2018 - 2023

Uchwała Nr IV.18.2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 18 grudnia 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnik na lata 2018 - 2023 Na podstawie art. 226, art.227, art. 228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2017 r., poz.2077)...

Uchwała NrIV.17.2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Uchwała NrIV.17.2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r.,...

Uchwala Nr IV.16.2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu"

Uchwala Nr IV.16.2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu" Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994, z późn....

Uchwała Nr IV.15.2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania: „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Uchwała Nr IV.15.2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania: „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn....