Wnioski, opinie, stanowiska, wystąpienia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja Burmistrza Miasta Złoczewa o sposobie wykorzystania uwag oraz działań podjetych w celu wykonania wniosków po kontroli Najwyższej Izby Kontroli

Złoczew, dnia 12.04.2006 r. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Łodzi OG.I.0911/1/06 W dniu 30 marca br. do Urzędu Miejskiego w Złoczewie wpłynęło wystąpienie pokontrolne z dnia 29 marca 2006 roku Nr S/05/11 L L-411-01-01/06. W związku ze stwierdzonymi w czasie kontroli nieprawidłowościami, zgodnie z art.62 ust.1 ustawy z dnia 23 grudnia...

Informacja nt wystąpienia pokontrolnego NIK z dnia 29 marca 2006 r. Nr S/05/011 LLO-411-01/01/06

Informacja nt. wystąpienia pokontrolnego NIK z dn. 29 marca 2006 r. Nr S/05/011 LLO-411-01/01/06 W dniach 6 grudnia 2005 r. - 23.01.2006 r. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Łodzi przeprowadziła kontrolę Urzędu Miejskiego w Złoczewie zakresie działalności inwestycyjnej i organizacyjnej Urzędu. Kontrolą objęte były następujące tematy....