Komunikaty

Możliwość uzyskania przez spółki wodne dotacji z budżetu Gminy Rząśnik

Możliwość uzyskania przez spółki wodne dotacji z budżetu Gminy Rząśnik

Gmina Rząśnik zawiadamia, że zgodnie z podjętą przez Radę Gminy Rząśnik Uchwałą Nr LV.272.2018 z dnia 27 września 2018r. w sprawie zasad i trybu udzielania spółkom wodnym dotacji spółkom wodnym działającym na terenie gminy Rząśnik, trybu postępowania w sprawach udzielania dotacji i sposobu jej rozliczenia (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia 3 października 2018 roku poz. 9308) podjęła decyzję o możliwości uzyskania przez spółki wodne działające na terenie gminy Rząśnik pomocy finansowej  z budżetu Gminy w postaci dotacji na zadania związane z bieżącym utrzymaniem i konserwacją urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, objętych działalnością spółki, polegających na wykaszaniu, wygrabianiu porostów ze skarp i dna rowów, karczowaniu lub wycięciu drzew lub krzewów ze skarp i dna rowów, odmuleniu dna rowów, czyszczeniu i naprawie budowli na rowach, naprawie skarp rowów oraz usuwaniu awarii drenarskich.

W związku z powyższym Gmina Rząśnik informuje o możliwości składania przez spółki wodne prowadzące działalność na terenie Gminy Rząśnik wniosków o dofinansowanie. Wysokość środków budżetowych przeznaczonych na pomoc dla spółek wodnych w 2019 r. wynosi 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych zero groszy).

 

Termin składania wniosków upływa z dniem 12 kwietnia 2019r.

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 marca 2019 08:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Justyna Nowotka
Ilość wyświetleń: 204
28 marca 2019 10:12 (Justyna Nowotka) - Dodanie załącznika [wniosek_o_dotacje.odt] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 marca 2019 08:26 (Justyna Nowotka) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)