Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zapytanie ofertowe

Zaproszenie do składania ofert szacunkowych Zamawiający: Gmina Rząśnik, Województwo mazowieckie, powiat wyszkowski, ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik, tel. (+48 29) 679 21 00, fax: (+48 29) 679 20 99, jn3@o2.pl, zaprasza do złożenia oferty szacunkowej w celu określenia z należytą starannością kwoty jaką Zamawiający powinien przewidzieć...

Zapytanie ofertowe

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na usługach doradczych w przygotowaniu projektu oraz jego realizacji. Wymaga się, aby zakres usługi był zgodny...

Zapytanie ofertowe

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Zapytanie ofertowe

Gmina Rząśnik zaprasza do złożenia ofert, w ramach realizacji projektu systemowego „Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją” w klasach I – III szkół podstawowych realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 (Priorytet IX. Działanie 9.1. Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans...