Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Rząśnik, dnia 2008.05.13 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2004, Nr 261, poz.2603 z póżn. zm.) Wójt Gminy Rząśnik informuje, że w dniach od 13 maja 2008 roku do 02 czerwca 2008 roku w siedzibie Urzędu Gminy...

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy Rząśnik dostępna jest na portalu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji - http://www.epuap.gov.pl/ Skrzynka podwacza (kliknij link) Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu: 1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego...

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego

Rząśnik dnia,8.05.2008 r. KR/OŚ/7624/2-7/2008 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego Informuję że postępowanie dowodowe w sprawie wniosku z dnia 5 listopada 2007 r złożonego przez Patrycję Ćwik zam. w Porządziu nr 89 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego...