Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Logo PPWOW

Festyn środowiskowy w Szkole w Porządziu realizowany w ramach realizacji Programu PIS

W dniu 31 maja 2009 r. Publiczna Szkoła Podstawowa w Porządziu zorganizowała festyn środowiskowy w ramach realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich -Program Integracji Społecznej.W festynie udział wzięła społeczność lokalna oraz zaproszeni goście. Gminę reprezentowali: Przewodniczący Rady Gminy- Krzysztof...

Logo EOG

Informacja o podpisaniu umowy na współfinansowanie kanalizacji w msc. Ochudno

Informacja W dniu 28 maja 2009 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ul. Konstruktorska 3 A , została podpisana umowa o udzieleniu pomocy finansowej w wysokości -389869 EURO na budowę kanalizacji w msc. Ochudno. W imieniu Gminy Rząśnik, umowę podpisali Wójt Gminy -Jan Kozon...

Migawki z festynu

Kurpie w naszych sercach -Festyn w Publicznej Szkole Podstawowej w Starym Lubielu

W dniu 26 maja 2009 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Starym Lubielu w ramach realizacji Programu Integracji Społecznej będącego częścią Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich odbył się festyn miedzypokoleniowy. Było to swięto dla całego obwodu działania szkoły.Udział w festynie wzięła cała społeczność szkolna...

Migawki ze spotkania usługodawców PIS

Informacja o spotkaniu usługodawców realizujących Program Integracji Społecznej

W dniu 19 maja 2009 r. w Zespole Szkół Publicznych odbyło się spotkanie usługodawców realizujących usługi społeczne z Programu Integracji Społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. Celem spotkania było podsumowanie dotychczasowej realizacji projektów oraz szkolenie na temat pozyskiwania środków...

Migawki ze szkolenia

Informacja o szkleniu realizatorów Programu Integracji Społecznej

W dniach 21-23 kwietnia 2008 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rząśnik oraz sali komputerowej Zespołu Szkół Publicznych w Rząśniku odbyło się szkolenie dla osób biorących udział w realizacji Programu Integracji Społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. Tematyką szkolenia było...

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy dniu 26 lutego 2009 roku

Uprzejmie zapraszam na dwudziestą siódmą zwyczajną sesję Rady Gminy Rząśnik, która odbędzie się w dniu 26 lutego 2009 roku o godz.1000 w Urzędzie Gminy Rząśnik z proponowanym porządkiem obrad: Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z obrad XXVI sesji...

Dzień seniora-Dyrektor ZSP rozpoczyna uroczystość

Dzień seniora w Publicznym Zespole Szkół w Rząśniku w ramach realizacji Programu Integracji Społecznej

W dniu 19 lutego 2009 r. w Zespole Szkół Publicznych w Rząśniku został zorganizowany „Dzień seniora" w ramach realizacji projektu ze środków finansowych Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich- Program Integracji Społecznej. Przygotowana została ciekawa część artystyczna łącznie z udziałem seniorów...

Roboty budowlane

Prace budowlane przy budowie kanalizacji w miejscowości Ochudno

Trwają prace budowlane przy budowie kanalizacji w miejscowości Ochudno. Projekt jest współfinansowany w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Zaawansowanie robót jest tak duże, że można sądzić, iż inwestycja zostanie oddana do użytku przed terminem. Należy zauważyć, że Firma...

Komunikat komisji o wyborze ofert na realizację usług społecznych z PIS

Rząśnik dnia 10.02.2009 Komunikat Raport z oceny ofert złożonych przez usługodawców na realizację Programu Integracji Społecznej stanowiącego część Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich, finansowanego z umowy pożyczki nr 73 58 POL, zawartej w dniu 7 kwietnia 2007 r. pomiędzy Rządem Polskim a Międzynarodowym...

Migawki z konferencji

Informacja z konferencji poświęconej wymianie doświadczeń w realizacji Programu Integracji Społecznej

Rząśnik dnia.2.02.2009 r. Informacja o konferencji W dniu 30 stycznia 2009 r odbyła się konferencja w Baranowie, poświęcona wymianie doświadczeń w realizacji Programu Integracji Społecznej w ramach Poakcesyjnego Wsparcia Obszarów Wiejskich w roku 2008. W konferencji wzięły udział gminy z północnego Mazowsza a...