Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Dzień seniora-Dyrektor ZSP rozpoczyna uroczystość

Dzień seniora w Publicznym Zespole Szkół w Rząśniku w ramach realizacji Programu Integracji Społecznej

W dniu 19 lutego 2009 r. w Zespole Szkół Publicznych w Rząśniku został zorganizowany „Dzień seniora" w ramach realizacji projektu ze środków finansowych Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich- Program Integracji Społecznej. Przygotowana została ciekawa część artystyczna łącznie z udziałem seniorów...

Roboty budowlane

Prace budowlane przy budowie kanalizacji w miejscowości Ochudno

Trwają prace budowlane przy budowie kanalizacji w miejscowości Ochudno. Projekt jest współfinansowany w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Zaawansowanie robót jest tak duże, że można sądzić, iż inwestycja zostanie oddana do użytku przed terminem. Należy zauważyć, że Firma...

Komunikat komisji o wyborze ofert na realizację usług społecznych z PIS

Rząśnik dnia 10.02.2009 Komunikat Raport z oceny ofert złożonych przez usługodawców na realizację Programu Integracji Społecznej stanowiącego część Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich, finansowanego z umowy pożyczki nr 73 58 POL, zawartej w dniu 7 kwietnia 2007 r. pomiędzy Rządem Polskim a Międzynarodowym...

Migawki z konferencji

Informacja z konferencji poświęconej wymianie doświadczeń w realizacji Programu Integracji Społecznej

Rząśnik dnia.2.02.2009 r. Informacja o konferencji W dniu 30 stycznia 2009 r odbyła się konferencja w Baranowie, poświęcona wymianie doświadczeń w realizacji Programu Integracji Społecznej w ramach Poakcesyjnego Wsparcia Obszarów Wiejskich w roku 2008. W konferencji wzięły udział gminy z północnego Mazowsza a...

Zdjęcie ze spotkania

Informacja o spotkaniu mieszkańców Komorowa z projektatntami dokumentacji kanalizacyjnej

W dniu 23 stycznia 2009 roku o godzinie 17:30 w Publicznej Szkole Podstawowej odbyło się spotkanie mieszkańców wsi Komorowo z przedstawicielem Urzędu Gminy Rząśnik oraz projektantami dokumentacji na kanalizację. Celem spotkania było uzgodnienie przebiegu rurociągu głównego oraz przyłączy do poszczególnych posesji. Przedstawiciel Urzędu...

Migawka z zebrania

Spotkanie mieszkańców miejscowości Ochudno z władzami Gminy Rząśnik w sprawie budowy kanalizacji

Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweski Mechanizm Finansowy W dniu 6 stycznia 2009 roku o godzinie 18:00 w miejscowości Ochudno odbyło się spotkanie mieszkańców z władzami Gminy Rząśnik oraz przedstawicielami wykonawców. Tematem spotkania była budowa kanalizacji w miejscowości Ochudno współfinansowanej...

Migawki ze szkolenia dotyczącego składania ofert i rozliczania usług z PIS

Szkolenie na temat składania ofert i rozliczania usłg społecznych z Programu Integracji Społecznej

Szkolenie W dniu 15 stycznia 2009 r. odbyło się szkolenie na temat składania ofert na usługi społeczne oraz ich rozliczania zgodnie z obowiązującym procedurami w Programie Integracji Społecznej. Udział w spotkaniu wzięli również Przewodniczący Rady Gminy - Krzysztof Soliwoda oraz Sekretarz Gminy - Karol Kołakowski Uczestnikami Szkolenia...

JUŻ ZIMA

Już zima Puszysty śnieg przykrył wszystko. Jest czysto i biało. Wszystkie dzieci są szczęśliwe.

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy w dniu 30 grudnia 2008 roku

Uprzejmie zapraszam na dwudziestą piątą zwyczajną sesję Rady Gminy Rząśnik, która odbędzie się w dniu 30 grudnia 2008 roku o godz.1400 w Urzędzie Gminy Rząśnik z proponowanym porządkiem obrad: Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z obrad XXIVsesji Rady Gminy. Informacja o...

Życzenia

Życzenia Na zbliżające się Święta pragniemy złożyć wszystkim mieszkańcom Gminy Rząśnik życzenia przeżywania Bożego Narodzenia w zdrowiu, radości i ciepłej rodzinnej atmosferze. Nadchodzący Nowy Rok 2009 niech będzie czasem pokoju oraz realizacji osobistych zamierzeń. Krzysztof Soliwoda - Przewodniczący Rady Gminy Jan...