Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RZĄŚNIK o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rząśnik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Rząśnik, dnia 30 maja 2017 r. ZP.6720.12.2017 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RZĄŚNIK o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rząśnik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 11 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu...

INFORMACJA

INFORMACJA Informujemy, że w dniu 2 maja 2017r. Urząd Gminy Rząśnik będzie nieczynny. W przypadku konieczności sporządzenia aktu zgonu proszę kontaktować się pod numerem telefonu: 509 982 833.

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Rząśnik

Przewodniczący Rady Gminy Rząśnik uprzejmie zaprasza na Sesję Rady Gminy Rząśnik. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2016r. poz.446 z późn.zm.) zwołuję XXXVII sesję Rady Gminy Rząśnik na dzień 21 kwietnia 2017r. o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rząśnik...

Uwaga

Informujemy, że w dniu 14 kwietnia 2017r. Urząd Gminy Rząśnik będzie czynny do godziny 13:00. Za utrudnienia przepraszamy.

PROJEKTY DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Rząśnik 27 marca 2017r ZGK.MŁ.602.2.2017 PROJEKTY DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Projekt uchwały w sprawie określenia przypadków kiedy usunięcie drzew i krzewów nie wymaga uzyskania zezwolenia , wysokości stawek opłat za usuwanie drzew i krzewów oraz przypadków , kiedy nie nalicza się opłat za usunięcie drzew...

Zarządzenie .... w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rząśnik, w roku szkolnym 2017/2018 oraz wprowadzenia jednolitego wzoru dokumentów

Zarządzenie Nr 156.2017 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina...

OGŁOSZENIE

W związku z objęciem od 1 września 2017r. przez Gminę Rząśnik wychowaniem przedszkolnym dzieci w wieku 3-6 lat Wójt Gminy Rząśnik zaprasza Rodziców zainteresowanych uczęszczaniem przez ich dzieci do oddziałów przedszkolnych na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 27 marca 2017r. o godz. 17.00 w świetlicy...