Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Rząśnik

Przewodniczący Rady Gminy Rząśnik uprzejmie zaprasza na Sesję Rady Gminy Rząśnik. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2016r. poz.446z późn.zm.) zwołuję XXXIV sesję Rady Gminy Rząśnik na dzień 14 lutego 2017r. o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rząśnik z następującym...

XV edycja Ogólnokrajowego Konkursu BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE

XV edycja Ogólnokrajowego Konkursu BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. Organizatorami konkursu są: • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, • Państwowa Inspekcja Pracy, • Inne instytucje, organizacje...

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RZĄŚNIK o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rząśnik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Rząśnik, dnia 31 stycznia 2017 r. Nr ZP.6720.11.2017 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RZĄŚNIK o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rząśnik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 11 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu...

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wyszkowie UWAGA!!!Grypa Ptaków

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wyszkowie UWAGA!!!Grypa Ptaków – Czytaj więcej

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wyszkowie UWAGA!!!Grypa Ptaków

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wyszkowie UWAGA!!!Grypa Ptaków – Czytaj więcej

Informacja o podpisaniu umowy na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rząśnik.

Informacja o podpisaniu umowy na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rząśnik. Dnia 28 grudnia 2016 roku Gmina Rząśnik podpisała umowę nr 0168/16/OW/P z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinasowanie realizacji zadnia pn....

XVIII Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek

XVIII Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek 13 stycznia 2017r. w Szkole Podstawowej im. ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego w Starym Lubielu, odbył się XVIII Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek, któremu patronował Wójt Gminy Rząśnik Pan Paweł Kołodziejski. Pan dyrektor Marek Żołyński, jako gospodarz, powitał zaproszonych gości,...

Szkolenie MODR dla rolników

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział w Ostrołęce Terenowy Zespół Doradczy w Wyszkowie informuje, że dnia 24.01.2017r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Rząśniku odbędzie się szkolenie na temat:,, ASF”, ,,Restrukturyzacja małych gospodarstw” oraz ,, Ubój zwierząt na użytek własny i z konieczności”....