Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Dzień ziemniaka

Ochotnicza Straż Pożarna w Ochudnie zaprasza na „Dzień ziemniaka” 16.09.2017 r. (SOBOTA) OD GODZ. 14.00 PRZY REMIZIE STRAŻACKIEJ W OCHUDNIE W PROGRAMIE: 1. Przywitanie gości. 2. Bajka o ziemniaku. 3. Zabawy i konkursy. 4. Występ zespołu ludowego „Kurpie Białe” z Rząśnika. 5. Pokaz sprawnościowy w wykonaniu...

Stypendia szkolne (socjalne) na rok szkolny 2017/2018

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2017/2018 należy składać od dnia 01-09-2017 r. do 15-09-2017 r. w Urzędzie Gminy Rząśnik p. 16A. Zgodnie z art. 90b ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty pomoc materialna przysługuje: 1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół...

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Rząśnik

Przewodniczący Rady Gminy Rząśnik uprzejmie zaprasza na Sesję Rady Gminy Rząśnik. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2016r. poz.446 z późn.zm. ) zwołuję XL sesję Rady Gminy Rząśnik na dzień 30 sierpnia 2017r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rząśnik z...

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Rząśnik

Przewodniczący Rady Gminy Rząśnik uprzejmie zaprasza na Sesję Rady Gminy Rząśnik. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2016r. poz.446 z późn.zm. ) zwołuję XXXVIII sesję Rady Gminy Rząśnik na dzień 20 czerwca 2017r. o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rząśnik...

Informacja dotycząca ponownego wyłożenia projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rząśnik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Informacja dotycząca ponownego wyłożenia projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rząśnik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Zgodnie z obwieszczeniem z dnia 31 maja 2017 r. o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego...